op aks 02

Agder Kunstsenter

Idenititetsdesign

Agder Kunstsenter er et galleri og kompetansesenter som driver med kunstformidling, gallerivirksomhet, utsmykkningsoppgaver, kommisjonsalg og kunstprosjekter. Agder Kunstsenter ligger i Kristiansand, og er eid av de to grunnorganisasjonene Norske Billedkunstnere Agder og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge. 

Da senteret gikk fra å hete Agder Kunstnersenter til Agder Kunstsenter, ønsket de å benytte anledningen til å signalisere dette fokusskiftet til omverdenen. Op designstudio fikk oppdraget med å lage en visuell identitet som billedliggjorde deres strategi, og som var i takt med samtiden. Sammen med kunstsenteret fant vi frem til en løsning som bokstavelig satte Kunsten i sentrum. Les mer på agderkunst.no

Agder Kunstsenter (Agder Art Centre) is a gallery and resource centre that runs curatorial services, exhibitions, public art services, commission sales and art projects. The centre is located in downtown Kristiansand, and is owned by the regional chapters of Norwegian Visual Artists’ Association and The Norwegian Association for Arts and Crafts.

When the centre changed its name from Agder Artists’ Centre to Agder Art Centre, they wished to convey this change of focus to the outside world. Op designstudio were asked to create an identity that made the centre’s strategy visible, and that was contemporary. Together with the Art Centre, we developed a design solution that literally puts Art (Kunst) centre stage. For more information, please visit agderkunst.no

op aks 03
op aks 04

Agder Kunstsenter ønsker å fremstå som et utadvendt senter med fokus på kunst og kunstformidling. Sammen med Op designstudio skapte vi en ny visuell identitet som signaliserte dette til omverden. En viktig del av leveransen var designmaler som gjør oss i stand til å lage våre egne trykksaker og annonser med profesjonelt design innenfor våre begrensede budsjetter. Vi er veldig fornøyde med vårt nye design og samarbeidet med Op designstudio!”

Ylve Thon
Daglig leder, Agder Kunstsenter

op aks 07
op aks 01
op aks 05

More cases