op andungen 01

Andungen Barnehage

Webdesign

Andungen Barnehage ligger på Andøya i Kristiansand. I denne barnehagen har lek og læring en fremtredende plass. Lek er glede, begeistring og fantasi. Barnehagen er delt inn i 5 avdelinger, hvor hver av dem har fått sin egen identitet.

Andungen Barnehage (The Duckling Kindergarten) is located on Andøya in Kristiansand. In this kindergarten play has a prominent place. Play is joy, enthusiasm and imagination. The kindergarten is divided into five sections, each of which has its own identity.

op andungen 02
op andungen 03
op andungen 07
op andungen 08
op andungen 05
op andungen 06

More cases