op-bico-brand-book-6

Bico

Merkevarehåndbok

Bico har en lang og stolt håndtverkstradisjon. I et krevende marked må bedriften stadig reevaluere forretningsmodellen sin, uten å tape denne arven av syne. Vi ble bedt om å komme frem til en måte å høyne merkevarebevisstheten internt i Bico. Løsningen – Bicos ”lille røde” viderebringer denne arven til gamle og nye ansatte.

Bico has a long and proud history of quality craftsmanship. In a demanding market, the company continually needs to reevaluate its business model, without losing sight of its heritage. We were asked to come up with a way to increase in-house awareness of the Bico brand. Our solution – Bico’s “Little Red Book” passes on the Bico heritage to employees old and new.

op bico brand book-2
op bico brand book-7
op bico brand book-1
op bico brand book-3

More cases