op bico wall 04

Bico

Installasjon i møterom

Da Bico trengte et nytt møterom, men manglet byggetillatelse, stablet de like godt Moelvenbrakker på toppen av taket som en midlertidig løsning. Bico ønsket at det nyemøterommet skulle inspirere til en "alt er mulig" holdning, og OP kom opp med en passende visuell installasjon. Vår løsning var å skape et bilde som bygger bro over alle aspekter ved Bicos virksomhet - fra store entrepriser til spesialdesignede interiøriøsninger og møbelproduksjon. Alt presentert gjennom logobokstavene. Bildet ble trykket direkte på kryssfiner, i o-en holdt vi igjen trykkfarge for å vise treverket under.

Branding of temporary meeting room

When Bico needed another meeting room and lacked planning permission, they decided to stack some barracks on top of their roof as a temporary solution. The client wanted the new space to inspire an “everything is possible” attitude, and commissioned OP to come up with a fitting visual installation. Our solution was to create an image which bridges all aspects of Bico’s business – from large enterprises to custom interior solutions and furniture production – through a familiar device: the Bico logo. The image was printed directly onto plywood, and the front face of the ’o’ was left bare to reveal the wood beneath.

op bico wall
op bico wall 01
op bico wall 02
op bico wall 03

More cases