op brg identitydesign 01

BRG

Identitetsdesign

BRG stammer fra en lang og stolt gründerarv i den sørlige delen av Norge. Et generasjonsskifte banet vei for en modig og stolt visuell identitet, utviklet av Op designstudio.

BRG hails from a long and proud entrepreneurial heritage in the south of Norway. A generational change in management paved the way for a bold and confident look, developed by Op designstudio.

op brg identitydesign 02
op brg identitydesign 03
op brg identitydesign 04
op brg uniform 01
op brg webdesign
op brg aquarama 04
op brg aquarama 01
op brg aquarama 02
op brg aquarama 03
op brg aquarama 05

Promoting a joint venture

When BRG and Kruse Smith built Aquarama pool and sports centre in Kristiansand, we eyed an opportunity for humorous self promotion on site.

Da arbeidsfelleskapet BRG og Kruse Smith reiste Aquarama svømme- og helsesportsenter i Kristiansand åpnet det seg en ypperlig mulighet til en humørfyllt egenpromotering på byggeplassen.

More cases