opdesign Christer Fredriksen cover

Christer Fredriksen – Vit

CD-cover

Christer Fredriksen er en spennende jazzgitarist og komponist, og en god venn av Op. I løpet av tre dager i studio sommeren 2016 improviserte han frem de ni låtene som i dag utgjør albumet Vit. Da vi fikk høre en tidlig miks ble vi så begeistret at vi spurte om vi kunne få lov til å designe omslaget. Christer sa ja og ga oss full kreativ frihet.

Det mektige lydbildet på Vit produseres av én person som spiller på én gitar i ett take. Ved hjelp av en loop-pedal og tre forskjellige gitarforsterkere skaper Christer Fredriksen et omfattende musikalsk landskap. Åpent og luftig, men med røffe kanter.

opdesign Christer Fredriksen cover2

Designet er basert på ordet VIT. Bokstavformene som sprenger formatet gir assosiasjoner til fysiske strukturer som arkitektur og skulptur. Forhåpentligvis klarer uttrykket å gjenspeile noen av de mektige lydstrukturene som Christer skaper.

Albumet er uten tekst, men med mye substans – og mye følelser. Den kritikerroste plata er hans tredje soloplate.

Les anmeldelse av Christer Fredriksen – Vit her og kjøp albumet på iTunes. Vi gleder oss til neste utgivelse!


Christer Fredriksen is an exciting jazz guitarist and composer, and a good friend of Op. During three summer days in the studio in 2016, Christer improvised the nine tracks which today make up the album Vit. After listening to an early mix, we were so excited that we asked if we could design the album cover. Christer said yes and granted us total creative freedom.

The mighty sound on Vit is produced by one person playing one guitar in one take. With a loop pedal and three different guitar amps, Christer Fredriksen conjures up a vast musical landscape. Open and airy, but with rough edges. 

Our design is based on the word VIT. The letterforms going off the format remind us of physical structures like architecture and sculpture. Hopefully, the visual composition manages to mirror some of the mighty sonic structures Christer creates.

The album is without lyrics, but rich in substance and emotions. The critically acclaimed record is Christer’s third solo record.

Read a review here and buy the Vit on iTunes. We look forward to the next album!

More cases