opdesign EBA diplom årets-lærebedrift 2016 2jpg

EBA Agder

Diplom – Årets lærebedrift

EBA Agder (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) og Byggopp (Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk) er servicekontor for medlemsbedrifter og lærlinger i bygg- og anleggbransjen.

Bransjeforeningen deler sporadisk ut diplom til bedrifter i Agder som har særlig gode lærlingeordninger. Diplomet gir heder og ære og vitner om en bedrift som tar særlig ansvar for neste generasjons fagopplæring.

Diplomets motiv er en forgylt L (Lærling) i umulig perspektiv. Symbolet vitner om en bedrift som evner å se sitt virke fra flere ulike sider og i et langsiktig perspektiv.

EBA Agder (Norwegian Contractors Association Agder) and Byggopp (Centre for building and construction training) serve member companies and apprentices in the building and construction sector.

The trade association sporadically award diplomas to companies in Agder that have excelled in apprenticeships. The diploma bestows honor nad bears withess of a company that shows particular responsibility for the professional training of the new generation.

The diploma motif is a gilded L (Lærling (apprentice)) in an impossible perspective. The symbol reflects an employer that manages to view their profession from different angles and in a long perspective.

opdesign EBA diplom årets-lærebedrift 2016

More cases