op-eplehagen-logo

Eplehagen Barnehage

Identitetsdesign

Eplehagen barnehage er en foreldreeid, privat, non-profit barnehage i Kristiansand. Barnehagen tilbrakte sine første 20 år med en gammel villa som base, og ble tidlig kjent for sin unike, holistiske kultur, som vokste ved å tiltrekke seg likesinnede medarbeidere og foreldre.

I 2010, da Eplehagen gjorde seg klare til å flytte inn i et nytt, spesialutformet bygg, var vi delaktige i defineringen av en merkevareplattform. Dette gjorde Eplehagen for å ivareta ”husånden” i et nytt og større hus, og i et stadig mer konkurransepreget barnehagemarked. Utfordringen var å ivareta den trivelige og uformelle stemningen og samtidig profesjonalisere all kommunikasjon – internt, med foreldrene og samfunnet. Vår løsning var å designe en rikholdig, organisk visuell identitet, sammensatt av kjente barnehageelementer. Logoen er et epletre formet ved å krone en barnehånd med disse elementene. Eplehagen ble oppfordret til å benytte seg fritt av disse elementene i internkommunikasjonen deres, og til og med gjentolke dem i forskjellige materialer sammen med barna

Eplehagen (the apple orchard) kindergarten is a parent-owned, privately run, non-profit kindergarten in Kristiansand. The kindergarten spent its first 20 years operating out of an old villa, and quickly developed a reputation for their unique, holistic culture, which grew through attracting equal-minded employees and parents.

In 2010, when Eplehagen prepared to moved into a new and purpose designed building, we were involved in defining their brand platform in order to preserve the house spirit in a new and larger house, in an increasingly competitive kindergarten market. The challenge was to retain the homey and informal feel while professionalising all communication – internally, with parents and society. Our solution was to design a rich, organic visual identity, comprised of familiar kindergarten elements. The logo is an apple tree, formed by crowning a child’s hand with these elements. Eplehagen were encouraged to use the elements freely in their internal communications, and even reinterpret them in different materials together with the children.

op-eplehagen-business-card
op-eplehagen-diplomas
op-eplehagen-tee
op-eplehagen-powerpoint
op-eplehagen-flag
op-eplehagen-sign-6
op-eplehagen-sign-1
op-eplehagen-sign-2
op-eplehagen-sign-3

More cases