op geoport 7

Geoport

Identitetsdesign

Geoport var en nettbasert karttjeneste som gjorde elektroniske kart og geografisk informasjon lett tilgjengelige. Med løsningen kunne bl.a. sluttbrukere uten fagkompetanse sette sammen ulike karttjenester til brukervennlige temakart og distribuere disse via en publiseringsløsning. Da Geoport gikk fra å være et produkt til et dedikert selskap (selskapet ble siden solgt), ble Op designstudio bedt om å skape en visuell identitet som gjenspeilte teknologien og fagfeltet (GIS). Vi fant all inspirasjonen vi trengte i selve produktet – overlappende lag av informasjon, kartutsnitt, kartfarger, geolokasjon – og sammen med Geoport fant vi frem til en identitet, slagord og tekst som umiddelbart kommuniserer kart.

Geoport was a web based map service which simplified access to digital maps and geographical data. The solution enabled non-professional users to combine disparate mapping services into user friendly thematic maps which could be distributed via a publishing platform. When Geoport went from being a product to a dedicated company (the company has since been sold), Op designstudio were asked to create a visual identity that represented the Geoport technology and area of expertise (GIS). We found the inspiration we needed in the product itself – overlapping layers of information, cropped maps, map colors, geolocation – and together with Geoport we developed an identity, a slogan and copy which immediately communicated maps.

op geoport 6
op geoport 5
op geoport 4
op geoport 2
op geoport 3
op geoport 1
op geoport 8
op geoport 9
op-geoport-10

More cases