opdesign handelenshus logo

Handelens Hus

Ny profil på historisk fundament

Handlens Hus er bygget på tomten til Kristiansand Børs (som åpnet i 1870 og ble revet på 1960-tallet) og har siden 1971 vært et av byens få høybygg og beste kontoradresser. 

Bygget er et senmodernistisk eksempel på brutalisme, og utstråler en solid eleganse. I den perioden vi hadde kontor der, ba vi huseierne om lov til å lage en visuell identitet og skiltprogram for bygget. Vi laget et monogram med utgangspunkt i fasaden og den eksisterende typografien over inngangen. Med dette hadde vi både et sterkt symbol for bygget, og en plasseffektiv logovariant til bruk å mindre flater. For å bygge en helhet benyttet vi oss av eksklusive materialer som rustfritt stål, aluminium og glass i skiltløsningene. Høydepunktet for oss var den frittstående monolitten i Corian som ble montert i foajéen. Takk til Bico Bygg og Innredning for konstruksjon, og Sør Stål for vannskjæring av Corian-skiltet. Øvrig skilting er montert av 07 Sør.

Handelens Hus (House of Trade) sits in the former location of Kristiansand Stock Exchange (which opened in 1870 and was demolished in the 1960s) and has been one of the city’s few highrises and prime business addresses since 1971.

The building is a late modernist example of brutalism, and exudes a solid elegance. During the time that we had our office there, we asked the landlords’ permission to create a visual identity for the building. We designed a monogram, inspired by the building’s façade and the existing type above the entrance. This gave us a strong symbol for the building, as well as a space-saving logo for use on smaller surfaces. In order to create a whole, we used exclusive materials like stainless steel, aluminum and glass in the signage. For us, the high point was the free standing monolith that was installed in the entrance hall. Thanks to Bico Bygg og Innredning for construction, and to Sør Stål for waterjet cutting of the Corian sign. All other signs installed by 07 Sør.

opdesign handelenshus fasade
op handelenshus 11
op handelenshus 14
opdesign handelenshus skilt
opdesign handelenshus skilt detalj
op handelenshus 03
op handelenshus 16

More cases