opdesign handelenshus logo

Handelens Hus

Skiltdesign

Handlens Hus er bygget på tomten til Kristiansand Børs (som åpnet i 1870 og ble revet på 1960-tallet) og har siden 1971 vært et av byens få høybygg og beste kontoradresser. 

Bygget er et senmodernistisk eksempel på brutalisme, og utstråler en solid eleganse. Da anledningen bød seg laget vi en visuell identitet med utgangspunkt i byggets fasade og den eksisterende skiltingen over inngangen (Helvetica Extended, viste det seg). For å underbygge eksisterende interiør og materialvalg i den marmorbelagte foajeen, benyttet vi eksklusive materialer som rustfritt stål og Corian i skiltløsningene.

opdesign handelenshus fasade
op handelenshus 11
op handelenshus 14
opdesign handelenshus skilt
opdesign handelenshus skilt detalj
op handelenshus 03
op handelenshus 16

More cases