opdesign HOI karamellmousse packaging

Hennig Olsen

Packaging design

Norges fremste iskremfabrikk ligger i Kristiansand. «Kremen av iskrem» produseres nå av tredje generasjon i Hennig-Olsen familien.

Norway’s premier ice cream manufaturer is located in Kristiansand. The company is run by the third generation of the Hennig-Olsen family and prides themselves on making «The Cream of Ice Creams».

opdesign HOI karamellmousse packaging
opdesign HOI riskrem packaging
op hoi herlighet 01
op hennigolsen packaging dajmis
op henningolsen packaging isabella
op hennigolsen packaging loeveis 01

More cases