op hoi herlighet 01

Hennig Olsen

Packaging design

Norway’s premier ice cream manufaturer is located in Kristiansand. The company is run by the third generation of the Hennig-Olsen family and prides themselves on making ”The Cream of Ice Creams” © info

Norges fremste iskremfabrikk ligger i Kristiansand. "Kremen av iskrem" produseres nå av tredje generasjon i Hennig-Olsen familien. © info

op hennigolsen packaging dajmis
op henningolsen packaging isabella
op hennigolsen packaging loeveis 01

More cases