op hillestad catalog 2015 05

Hillestad

Smykkekatalog 2015

Hillestad Smykker kan i år feire 50 år i en svært konkurranseutsatt bransje.Tross tidenes skiftende trender har Hillestad utvist suveren "stayer"-evne. Hillestad er tro mot sitt marked og sitt konsept. Det har gjort smykkeverkstedet på Hillestad til en solid håndverksbedrift. Vi gratulerer og takker for nok et morsomt oppdrag basert på slagordet «Eit eventyr frå skogen». Design og artdirection: Op designstudio. Foto: Marit Simonstad Kvaale. Modell: Oda Johanne Rød.

Finn ditt favorittsmykke her.

Hillestad Jewelry is celebrating their 50th year in a highly competitive industry. Despite the changing trends over time, Hillestad have shown a remarkable stayer ability. Hillestad are true to their customers and to their concept. This has made Hillestad into a solid crafts business. We offer our congratulations and thanks for yet another assignment: this year’s catalog based on the slogan “A Fairytale From The Woods”. Design and art direction: Op designstudio. Photo: Marit Simonstad Kvaale. Model: Oda Johanne Rød.

Find your favorite piece here.

op hillestad catalog 2015 04
op hillestad catalog 2015 03
op hillestad catalog 2015 02
op hillestad catalog 2015 06
op hillestad catalog 2015 01

More cases