op kilden logo

Kilden Teater- og Konserthus

Identitetsdesign

Kilden Teater- og Konserthus huser Kristiansands symfoniorkester, opera og teater. Kilden ga oss i oppdrag å utvikle en helhetlig visuell identitet for huset.

Symbolet har sitt utspring i bokstaven K, og fra byggets slående fasade som speiler seg i kanalen under, mens de grafiske støtteelementene henspeiler til byggets bølgende eikefasade og rytmen i de akustiske panelene som befinner seg på veggene i konsert- og teatersalene.

Kilden Center for Performing Arts is home to the Kristiansand’s symphony orchestra, opera and theater. Kilden commissioned us to develop a comprehensive visual identity for the house.

The symbol takes its cues from the letter K and the striking cantilevered façade of the building reflected in the canal below, while the supporting graphical elements evoke the oak planks which make up the undulating façade, and the staggered rhythm of the acoustic panels inside the concert and theater halls.

op Kilden designelements
op kilden 2011 visittkort
op kilden mappe
op kilden mappe 02
op-kilden-ticket-design
op-kilden-elements
op kilden web
op-kilden-design-guide
op kilden programbok 01b
op kilden programbok 02
op kilden programbok 03b
op kilden programbok 08
op kilden programbok 09
op kilden programbok 04
op kilden programbok 01

Program book

Our first and major implementation of the Kilden visual identity was the 188 page programme book for the 2012 season. Besides being a fun project, this was a good opportunity to test the Kilden visual identity in real life.

Vår første og viktigste implementering av Kildens visuelle identitet var den 188 siders programboken for sesongen 2012. Foruten å være et morsomt prosjekt, dette var en god mulighet til å teste den visuelle identiteten i det virkelige liv.

More cases