opdesign kilden megabanner 2

Kilden Teater og Konserthus

Megabannere

Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand er et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Kunsthuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera og Kilden Kultur. I 2017 lanserte Kilden sin nye strategi, med ambisjon om å ta en ledende posisjon som kunstinstitusjon i Norden. Frem mot 2020 ønsker Kilden å bygge videre på den unike samdriftsmodellen sin for å øke den kunstneriske kvaliteten på produksjonene sine, samtidig som de ønsker flere besøkende. Sammen med den ambisiøse planen lanserte Kilden et nytt slagord: «Le mer. Gråt mer. Elsk mer. Kilden for hele livet.» Dette budskapet er nå i bruk på de fleste av Kildens kommunikasjonsflater, fra nettsider til programfoldere og plakater. 

Vi fikk i oppdrag å bringe innholdet i slagordet ut i byrommet. Vi syntes oppfordringene stod godt på egne ben, og foreslo at det ble gjengitt i store bokstaver, uten akkompagnement av bilder eller illustrasjoner av noe slag. Slagordet ble trykket på tre 15 meter lange megabannere og montert på gjerdet langs veien som fører til og fra Kilden, i et av Kristiansands travleste turistområder.

Kilden Performing Arts Centre in Kristiansand is one of the Nordics’ most exciting institutions for performing arts and music. Kilden comprises Kristiansand Symphony Orchestra, Kilden Theater, Kilden Opera and Kilden Culture. In 2017 Kilden presented their new strategy, aiming to obtain a leading position as a Nordic arts institution. In the time leading up to 2020, Kilden intends to further develop their uniquely cooperative operations model in order to increase the quality of their productions, while expanding their audience. Together with the ambitious plan, Kilden launched a new slogan: ”Le mer. Gråt mer. Elsk mer.” (Laugh more. Cry more. Love more (also means ”Make more love” in Norwegian).) This message is now in use in most of Kilden’s communications channels, from their website to program leaflets and posters.

We were asked to bring this message out into the city. Thinking that the encouraging statements stood on their own, we suggested they be set huge, without the accompanyment of pictures or illustrations. The slogan was printed on three 15 m long mega banners and fixed to the fence that runs along the Kilden access road, in the middle of one of Kristiansand’s busiest tourist areas.

opdesign kilden megabanner le-mer
opdesign kilden megabanner graat-mer
opdesign kilden megabanner elsk-mer
opdesign kilden megabanner 1

More cases