opdesign kilden magasin 1
opdesign kilden magasin 2
opdesign kilden magasin 3
opdesign kilden magasin 4
opdesign kilden magasin 5

Kildenmagasinet

Redaksjonell design

Første Kildenmagasin ble utgitt 20. november 2015. Magasinets oppgave er å begeistre, inspirerer og informere. Magasinet omtaler kommende oppsetninger og gir deg et blikk bak kulissene. Bakerst i bladet finner du oversikt over programmet for gjeldende periode. Magasinet er designet med Kildens profilfonter Graphik og Lyon fra Commersial Type. Bladet er leservennlig og lettlest, store og gode bilder formidler noe av stemningen du vil finne på Kilden. Bladet distribueres i postkasser i Kristiansand 3 ganger årlig, og kan også plukkes opp i billettluken på Kilden. God lesing :)  

op kilden cover
op kilden magasin 02 blaa
op kilden magasin 08 blaa
op kilden magasin 04 blaa
op kilden magasin 07 blaa
op kilden magasin 09 blaa
op kilden programhefte 01 blaa

More cases