op kinosor widescreen

KinoSør

Logo for kinokjede

KinoSør eies av Kristiansand Kommune og Nordisk Film, og er ledende innen kinodrift på Sørlandet. Selskapet eier og driver kinoer i Kristiansand, Arenda og Farsund. KinoSør ønsket et nytt sett med logoer for å markedsføreKinoSør som merkenavn, og samtidig ivareta den lokale kinoidentiteten i hver av byene de opererer i.

Med utgangspunkt i KinoSørs dominerende posisjon i regionen, følte vi oss frie til å foreslå en litt radikal løsning: et halvabstrakt typografisk merke, basert på fonten Dimensions, med en utvidet O som danner et panoramalerret, og de øvrige bokstavene som gardiner på hver side av lerretet. Merkets form er radikalt fordi det ofrer noe av lesbarheten til fordel for ikoniske egenskaper: Dette tegnet skal gi deg lyst til å se film på STORT lerret! Den halvabstrakte formen står heller ikke i veien for den enkelte kinoens navn, som enkelt og greit «vises» på lerretet. Skjerm-effekten, sammen med den «cinematiske» typografien og animasjon gjør dette til en spennende identitet å jobbe med. Kudos til den modige ledelsen i KinoSør!

KinoSør (CinemaSouth) is owned by the city of Kristiansand and Nordisk Film, and is the leading cinema company in this southern region. The company owns and runs theaters in Kristiansand, Arendal and Farsund. The company wanted a set of logos that could promote KinoSør as a brand, while retaining the local identity of each of their theaters.

Based on KinoSør’s dominant position in the regional marke, we felt free to suggest a slightly radical solution: a semi-abstract typographical marque based on the typeface Dimensions, with the O elongated to form a panoramic cinema screen and the remaining letters alluding to curtains on either side of the screen. The form of the marque is radical in that it trades some legibility for iconic character: This sign makes you want to watch a movie on the BIG screen! The screen device, together with the ”cinematic” typography and animation, will make this an exciting cinema identity to work with. Props to KinoSør’s brave management!

op kinosor logo neg
op kinosor logo pos
op kinosor kinologos
op kinosor businesscard
op kinosor fonttest
op kinosor widescreen

More cases