opdesign barnefilmfestivalen-03

Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival

Identitetsdesign

Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival er et av Norges største kulturarrangement for barn og unge og den eneste filmfestivalen for målgruppen. Barnefilmfestivalen er et viktig treffsted for alle som arbeider med utvikling, produksjon og formidling av film for barn og unge i Norge og har opparbeidet seg en betydelig internasjonal anseelse. Festivalen har H.K.H Kronprinsessen som sin høye beskytter.

I 2017 lanserte festivalen nytt identitetsdesign utviklet av Op designstudio. Intitialene «BFF» (BarneFilmFestivalen) har blitt satt sammen til en levende karakter som marsjerer stolt avsted. BFF-maskoten har en superkraft: den kan projisere film! Karakteren har et stort uttrykksrepertoar og er perfekt for animasjon, og vi er spente på å se hvordan den blir fortolket i årene som kommer. I jubileumsåret 2017 ble BFF utstyrt med bursdagskrone for anledningen.

opdesign barnefilmfestivalen logos-08
opdesign barnefilmfestivalen-05
opdesign barnefilmfestivalen-02
opdesign barnefilmfestivalen rollups 09
opdesign barnefilmfestivalen program
opdesign Barnefilmfestivalen 1
opdesign barnefilmfestivalen posters2
opdesign barnefilmfestivalen fasade
opdesign barnefilmfestivalen car

Kristiansand International Children’s Film Festival is one of Norway’s largest cultural events for children and youth, and the only film festival for these target audiences. The Children’s Film Festival is an important meeting point for professional developers, producers and distributors of film for children and youth in Norway and har garnered considerable esteem internationally. HRH Crown Princess of Norway is high protector of the Festival.

In 2017, the Festival launched a new visual identity, developed by Op designstudio. The initials “BFF” (BarneFilmFestivalen) have been combined into a living character, proudly marching along. The BFF mascot has a superpower: it can project film! The character has a large repertoir of expressions, and is perfectly suited to animation. We are very excited to see how it will be interpreted in the coming years. In the anniversary year of 2017, BFF was adorned with a crown to mark the occasion.

opdesign barnefilmfestivalen bannere
opdesign barnefilmfestivalen banner3
opdesign barnefilmfestivalen banner4
opdesign barnefilmfestivalen banner
opdesign barnefilmfestivalen vegg2
opdesign barnefilmfestivalen lasercut
BFF-test-kopi

More cases