op-dks-krs-kommune-01
op-dks-krs-kommune-02

The Cultural Rucksack

Poster for The Cultural Rucksack 2007/08

The Cultural Rucksack (Den kulturelle skolesekken) is a national government program which aims to bring together school children and professional artists. The poster promotes the Kristiansand chapter of the program for the 2007/08 season. © info

Den kulturelle skolesekken i Kristiansand er et statlig støttet kommunalt prosjekt som har som formål å presentere profesjonell kunst og kultur for skoleelevene i byen. Plakaten presenterer Den kulturelle skolesekken i Kristiansand for sesongen 2007/08. © info

More cases