op nkom informant 01

Nkom

Etatsmerke

Den 1. januar 2015 endret Post- og teletilsynet navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, med kortformen Nkom. Den rivende utviklingen innenfor elektronisk kommunikasjon har gitt PT en rekke nye oppgaver og navnet ”Post- og teletilsynet” var ikke lenger dekkende for det ansvaret etaten nå er pålagt.

Op designstudio fikk æren av å designe det nye etatsmerket med utgangspunkt i følgende designbrief: Etatsmerket skal uttrykke myndighet, være moderne og tidløst (vare en mannsalder). Den frittstående, bredbente løven skal være med i merket. Dessuten skal navnet kunne skrives på norsk/nynorsk og engelsk.

I det nye etatsmerket er bokstavene i forkortelsen plassert i hjørnene av et imaginært kvadrat. Løven er plassert i sentrum, som en vokter i et veikryss. Det løper horisontale, vertikale og diagonale linjer gjennom bokstavene og løva, noe som kan symbolisere trafikken (på internett). Symbolets åpne form gjenspeiler Nkoms mål: alle linjer skal være åpne for å sikre uavbrutt kommunikasjon og handel gjennom elektroniske kanaler.

Bokstavene ”NKOM” er spesialtegnede og tilpasset formspråket i løven. Symbolet er blått og skriftvalget for ”Nasjonal kommuniksjonsmyndighet” er gjort for å samsvare med regjeringsprofilen.

Får å komplementere strengheten i merket, har vi utviklet et konsept for støttegrafikk, basert på nordlyset. Elementene utvikles for bruk på trykk og i motion graphics. Mer kommer!

Se relaterte medialinker her og her.

op nkom rgb 01
op nkom rgb 02
op nkom rgb 03 1
op nkom rgb 04
op nkom lansering 01
op nkom informant 01
op nkom lansering 03 1

More cases