op nordea vindusdekor g

Nordea

Omgivelsesdesign

For deres nyoppussede kontorer i Kristiansand, hadde Nordea innført en stor grad av transparens, noe som var uvanlig for banker. For å styre graden av innsikt i de forskjellige møterommene og kontorene, fikk vi oppgaven med å dekke til glassflatene uten å drepe romfølelsen. Den resulterende vinyldekoren tar utgangspunkt i bankvirksomhet, handel og kommunikasjon, og utspiller seg over tre etasjer og nesten et halvt kvartal med kontorer i Kristiansand. © info

For their newly renovated Kristiansand office, the Scandinavian bank Nordea had introduced transparency to a degree which was uncommon to banks. In order to control the amount of insight into the different meeting rooms and offices, we were charged with the task of coming up with a way to cover up glazed surfaces without killing the spaces. The resulting vinyl decor takes its cues from the business of banking, trading and communications, and is played out over three stories and nearly half a city block of offices in Kristiansand. © info

op nordea vindusdekor f
op nordea vindusdekor a
op nordea vindusdekor c
op nordea vindusdekor h
op nordea vindusdekor
op nordea vindusdekor b
op nordea vindusdekor e
op nordea vindusdekor i

More cases