op noroffkatalogen 2012 03

Noroff

Skolekatalog 2012

84-siders skolekatalog for Noroff, en av landets største private utdanningsinstitusjoner innenfor kreative fag. Nesten alle illustrasjoner og foto er ved Noroffs nåværende og tidligere studenter. Design og produksjon i samarbeid med det studentdrevne byrået Bambus Grafiske.

84 page school catalog for Noroff, a Norwegian private school for creative studies. Nearly all illustrations and photography by Noroff students and alumni. Design and production in collaboration with the student run company Bambus Grafiske.

op noroffkatalogen 2012 02
op noroffkatalogen 2012 01

More cases