OP O80 05

Ø 80

Byggidentitet og skiltprogram for kontorbygg

Østre Strandgate 80 er et kontorbygg som huser flere uavhengige selskaper, både eiere og leietakere. De fleste selskapene er tekniske miljøer, som bygningsingeniører, datautviklere og arkitekter. Da Op designstudio ble bedt om å lage en samlende visuell identitet for bygget, fokuserte vi på det tekniske, og utviklet en geometrisk logo basert på bokstaven Ø og tallet 80. Elementene kan kombineres i flere konstellasjoner for å tilpasses forskjellige flater. Rundt omkring i bygget treffer man på logoen, og elementer fra den, i forskjellige former, farger og materialer. Formene fungerer både som byggets logo, beholdere for informasjon, og som rene dekorflater.

Østre Strandgate 80 is an office building which houses several independent companies, including building owners and tenants. Most of the companies are technical in nature, such as structural engineers, computer developers and architects. When Op designstudio were asked to create a unifying visual identity for the building, we focused on the this technical aspect, and developed a geometric logo based on the letter Ø and the number 80. The elements can be combined to form different constellations to fit a variety of formats. Throughout the building, the logo and its elements can be seen, rendered in a range of shapes, colors and materials. The shapes function at the logo for the building, containers for information, and purely decorative surfaces.

OP O80 06
OP O80 00
OP O80 01
OP O80 02
OP O80 04
op O80 07
op O80 08
op O80 09
op O80 11
op O80 10
op O80 12

More cases