opdesign Osteverkstedet logo

Osteverkstedet

Rebranding av en kortreist italiener

Italiensk ostegründer. Stolt håndverk. En ganske crazy historie om bilverkstedet som ble kortreist ysteri. En god porsjon galskap. Vår fortolking: Ei ku på ei mekkerampe, som balanserer på et ostehjul. Ingenting er umulig!

Italieneren Andrea Maggioni er småskala osteprodusent på Høvåg i Lillesand. Der har han bygget om et bilverkstedverksted til ysteri – derav navnet Osteverkstedet. 

Andrea produserer ost etter italienske oppskrifter, med norsk, kortreist melk. Den norske melken gir en særegen god smak på ostene (et sted mellom bøffel og ku, sier Andrea). Andrea gjør alt selv, fra henting av melk til ysting, bearbeiding og distribusjon. Kundene er hovedsakelig i proffmarkedet. 

Med ønske om økt salgsvolum og jevnere omsetning, ba Andrea Op designstudio om å bidra i byggingen av en eksklusiv og tydelig merkevare. Andrea ønsket en samarbeidspartner som kunne ta ansvar for utforming, innhold og produksjon av alt som er nødvendig for å skape en god helhet.

Sammen fant vi frem til de gode historiene om Osteverkstedet og produktene. Totaltekst hjalp oss med å utvikle et uhøytidelig språklig osteunivers. Eksempel fra teksten til Christianssand Caseus, en norsk variant av pecorino:

Når middagen er ferdig og du skal til å rive denne over linguinien, oppdager du til din forskrekkelse at du har spist den opp, bit for bit, mens pastavannet kokte. Fungerer også fint til å spise opp før du skal ha den i salaten.”

Osteverkstedet

opdesign osteverkstedted bok

Italian cheese upstart. Proud craft. A pretty crazy story about the auto garage that was turned into a cheese factory. A healthy portion of madness. Our interpretation: A cow on a car lift, balancing on a cheese wheel. Impossible is nothing!

Italian Andrea Maggioni is a small scale cheese manufacturer in Høvåg, Lillesand. There, ha has converted a car garage into a cheese factory – hence the name Osteverkstedet (The cheese garage).

Andrea makes cheese from Italian recipies, from Norwegian, locally sourced milk. The Norwegian milk gives the cheese a characteristic taste (somewhere between buffalo and cow, according to Andrea). Andrea does everything himself, from picking up the milk, to cheesemaking, processing and distribution. The products are mainly sold to the professional market.

Aiming to increase his sales volume create a more predictable cash flow, Andrea asked Op designstudio to help him build an exclusive and distinct brand. Andera was looking for a creative partner able to handle design, content and production of all materials needed to create a holistic brand.

Together we identified the good stories about Osteverkstedet and their products. Totaltekst helped us develop a casual language universe. Here is an example, from the text written for Christianssand Caseus, a Norwegian take on pecorino:

When dinner is ready and you’re about to grate this over your linguini, you discover to your shock and surprise that you have eaten it up, piece by piece, while the pasta water was boiling. Also works great for eating up before you put it in your salad.”

Osteverkstedet

More cases