op pt bok 01
op pt bok 02

Post- og teletilsynet

Bokdesign

Lærebok om trygg nettbruk. Boken «Barne og unge på nett» ble utgitt høsten 2011, av Post-og teletilsynet og Universitetet i Agder (UiA). Boken er en del av pensum i lærerutdanningen.

Boken lærer elever, lærere og foreldre hvordan de skal kommunisere med ungdom om trygg nettbruk. Den drøfter temaer som sosiale medier, blogging og digital mobbing.

Illustratsjoner av Oscar Jansen og Anne Lise Norheim.

Textbook on safe internet usage. The book “Young People and Safe Internet Usage” was published in the fall of 2011, by the Norwegian Post- and Telecommunication Authoritiy and the University of Agder (UiA). It is part of the Teacher Training curriculum.

The book teaches students, teachers and parents how to communicate with young people about safe internet usage. It discusses themes such as social media, blogging and digital bullying.

Illustrations by Oscar Jansen and Anne Lise Norheim.

op pt bok 12
op pt bok 11
op pt bok 09
op pt bok 10

More cases