opdesign pt vindusdekor a

Post- og teletilsynet

Dekor i kontorlandskap

Det norske Post- og teletilsynet (PT) holder til i moderne lokaler i Lillesand. Med et stort antall kontorer over tre etasjer, lange korridorer og mange dører, er bygningen en utfordring å navigere i for besøkende, så vel som ansatte. Det var lett å gå seg vill. I tillegg var de store glassflatene en utfordring for sikkerheten og helsa til de som beveget seg omkring i bygget. PT ønsket å markere glassflatene, og redusere innsikt i enkelte rom, og understøtte navigasjonen for ansatte og besøkende. Alt dette uten å miste den åpne følelsen. Vår løsning var et design basert på PTs forretningsområder: telekommunikasjon overvåking, frekvensplanlegging og konkurranseanalyse, som ble brukt for å gi de tre etasjene unike personligheter. © info

Navigational decor

The Norwegian Post and Telecommunications Authority (NPT) is seated in modern offices in Lillesand. With a large numbers of offices over three floor, long corridors and numerous doors across three levels, the building is a challenging space to navigate for visitors as well as employees. It was easy to get lost. In addition the large glazed surfaces represented a health and safety risk to anyone navigating the building. NPT wished to mark these surfaces, reduce visual access into certain rooms and ease navigation for employees and visitors. All without losing the open feel of the offices. Our solution was to design a decor scheme based on the NPT business areas: telecommunications monitoring, frequency planning and competition analysis, which were used to infuse the three levels with distinct personalities. © info

opdesign pt vindusdekor f
opdesign pt vindusdekor h
opdesign pt vindusdekor d
opdesign pt vindusdekor k
opdesign pt vindusdekor c
opdesign pt vindusdekor e
opdesign pt vindusdekor g
opdesign pt vindusdekor i

More cases