Rai Group

Identitetsdesign
op-rai-group-logo
OP RAI Group business card stamp

RAI Group eier og driver hotell etter bærekraftige prinsipper. Gjennom vekst skal RAI påvirke flest mulig mennesker i en positiv retning. Les mer på raigroup.no

RAI Group owns and operates hotels by sustainable principles. Through growth RAI will affect the most people in a positive direction. Read more on raigroup.no

RAI group er en liten hotellaktør som må tenke annerledes for å vinne frem i et tøft marked. Som designkunde er vi nok ganske unkonvensjonelle. Gjennom mange gode samtaler har Op designstudio vist evne til å sette seg inn i vår verden. Og designløsningene de har laget for oss er herlig ukonvensjonelle: Logoen vår har blitt en mygg, og i stedet for visittkort har jeg fått et stempel. Når jeg møter en ny forretningsforbindelse ber jeg om visittkortet deres, stempler min kontaktinfo på det og leverer det tilbake. Bærekraft i praksis.RAI Group is a small operator in the hotel industry, and we have to be creative in order to get ahead in a tough market. As design clients, we are probably quite unconventional. Through many good conversations with us, Op designstudio have shown the ability to put themselves in our shoes. And the design solutions that they have produced for us are wonderfully unconventional: Our logo has become a mosquito, and instead of a business card I have been given a rubber stamp. When I meet a business connection, I ask for their business card, stamp it and hand it back to them. Sustainability in action. ”

Herlof Herlofsen, grunnlegger/founder RAI Group

More cases