opdesign Reinhartsen logo

Reinhartsen

Logo og identitetsdesign

Reinhartsen er en høyt dekorert og premiert lokal håndtverksbedrift som har sin opprinnelse fra Flekkerøy utenfor Kristiansand. Bedriften leverer fersk sjømat og delikatesseprodukter av høy kvalitet. Reinhartsen AS består av holdingsselskap, engrosselskap, fiskebasar og delikatesseforretning. På kjøkkenet i fiskebasaren foredles råvarene til egne produkter. Her får du snakke med topptrente og premierte kokker som sikrer deg gode matråd og produkter. Flere av produktene deres finner du i tillegg i dagligvarehandelen over hele landet. 

I 2015 var tiden innen for å bringe Reinhartsens synlige merkevare i takt med tiden, og skape et kvalitetsstempel som var bedriftens rennomé og kvalitetsproduktene deres verdig. Med nennsom hånd og respekt for historien har vi redesignet logoen og skapt en ny visuell identitet for bedriften som strutter av arv og faglig stolthet. Det endelige resultatet har blitt et moderne, brukervennlig og tydelig varemerke. 

opdesign Reinhartsen redesign
opdesign Reinhartsen uniform 1
opdesign Reinhartsen packaging 3
opdesign reinhartsen skilt-fiskebasaren
opdesign reinhartsen skilt
opdesign reinhartsen delikatesse
opdesign Reinhartsen packaging 2
opdesign reinhartsen plastpose
opdesign Reinhartsen packaging 1
opdesign Reinhartsen packaging 4
opdesign Reinhartsen car

Reinhartsen is an award winning local company that originated in on Flekkerøy outside Kristiansand. The company supplies high grade fresh seafood and delicacies. Reinhartsen AS comprises a holding company, wholesalers, fish market and a delicatessen. In the fish market kitchen, the raw ingredients are transformed into staple products. Here you can have a chat with well trained and award winning chefs and pick up good tips on products and preparation. Several of their products are available supermarkets across Norway.

 In 2015, time time came to bring the Reinhartsen visual brand up to speed with the present, and to create a quality seal worthy of the company reputation and their quality products. The company and its people bristle with heritage and professional pride. With a gentle touch and respect for the company history, we redesigned their logo and created a new visual identity around it. The end result is a modern, user friendly and strong signature.

More cases