op-skmu-posters

Sørlandet Kunstmuseum

Plakatdesign

Design av utstillingsplakater for Sørlandets Kunstmuseum fra åpningen i 1997 til 2011, da museet fikk en ny visuell identitet. Flere av plakatene har høstet utmerkelser fra designjuryer, og noen av dem er fremdeles til salgs i museumsbutikken. Varierende formater, hvorav det største er ca. 70 x 100 cm. © info

Exhibition posters

Exhibition poster design for Sørlandets Kunstmuseum (Sørlandet Art Museum) from its inception in 1997 until 2011 when the museum changed their visual identity. Shown here is a small selection of works. Several of the SKMU posters have received recognition by design juries, and some are still for sale in the museum shop. Varying formats, the largest being approx. 70 x 100 cm. © info

op-skmu-poster-04
op-skmu-poster-06
op-skmu-poster-09
op-skmu-poster-03
op-skmu-poster-08
op-skmu-poster-07
op-skmu-poster-11
op-skmu-poster-05
op-skmu-poster-10
op-skmu-poster-02

More cases