op sormoljo web

Sørmiljø

Problemløser for rør, tank og grunn

Sørmiljø (tidligere Septikservice) løser problemer innen rør, tank og grunn døgnet rundt. Selskapet tilbyr tjenester innen høytrykksspyling, slamsuging, vakumlasting, rørtjenester og håndtering av farlig avfall.

Op designstudio har vært involvert i strategisk navneprosess, og levert et redesign som gjenspeiler Sørmiljøs forretningsidé og kjerneviksomhet. Det handler om rør, tanker og grunn, og om profesjonell håndtering av septik, spillolje og annet farlig avfall. De to sirklene i logoen er en visuell historie: fra fulle tanker til tomme tanker, fra tette til åpne rør, fra forurenset til rent og trygt miljø.

Designet er implementert på en omfattende bilpark, uniformer, nettsted, brosjyrer, produktblad, arbeidspermer m.m.

Sørmiljø (formerly Septikservice) solves problems with pipes, tanks and ground around the clock. The company offers high pressure flushing, mud removal, vacuum loading, pipe services, and handling of hazardous waste.

Op designstudio have been involved in the strategical naming process, and delivered a redesign to reflect the Sørmiljø business idea and core services. The issue is pipes, tanks and ground, and the professional handling of septic, waste oil and other hazardous substances. The two circles in the logo form a visual narrative: from full tanks to empty tanks, from clogged pipes to open pipes, from polluted to clean and safe environment.

The design has been implemented across an extensive vehicle collection, uniforms, website, brochures, product sheets, binders, etc.

op sormiljo 00
op sormiljo 01
op sormiljo 02
op sormiljo 03
op sormiljo 09
op sormiljo 04
op sormiljo 05
op sormiljo 06
op sormiljo 08
op sormiljo 07
op sormiljo 12
opdesign sormiljo tankbil
opdesign sormiljo jakke

Takk for et fantastisk år og artig samarbeidsprosjekt om navn, logo, visuell profil, nettside, brosjyremateriell… Etter hvert ganske mange ting som har løfta oss som firma i 2015.”

Kristoffer Haugenes,
Daglig leder, Sørmiljø AS

More cases