op-selvaag-and-smith-01

Selvaag & Smith

Identitetsdesign

Selvaag & Smith er et gründerselskap som utvikler miljøvennlige sanitærinstallasjoner. Målet med produktene er å redusere vannforbruk over hele verden, ved bruk av eksisterende teknologi, og samtidig bidra til bedre hygiene. Deres første produkt er P² – en urinal for bruk i bygninger med stor trafikk, som flyplassterminaler, tog-/busstasjoner, utstillingshaller, skoler og universiteter. Op designstudio har utviklet en ren og moderne identitet som skal følge disse spennende produktene inn i en mer bærekraftig fremtid.

Identity for an environmentally friendly bathroom fixtures company

Selvaag & Smith is an upstart company that develops environmentally friendly sanitary ware. Their aim is to reduce water usage all over the world, by using existing technology, and at the same tim a contribute to improved hygiene. Their first product is P² – a urinal designed specifically for use in buildings that are subjected to heavy use, such as airports, train/bus stations, exhibition halls, schools and universities. Op designstudio have developed a fittingly clean and modern identity to accompany these exciting products into a more sustainable future.

op-selvaag-and-smith-02
op-selvaag-and-smith-03
op-selvaag-and-smith-04
op-selvaag-and-smith-05

More cases