op sjomannskirken web 001

Sjømannskirken

Webdesign

Sjømannskirken, norsk kirke i utlandet, er et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet. Med 31 kirker rundt hele verden, og like mange webredaktører tok vi utfordringen med å designe en responsivt, bildebasert, informativt og brukervennlig nettportal for organisasjonen. Sjomannskirken.no ble tildelt bronsje i Farmandprisen 2014. Besøk sjomannskirken.no

Sjømannskirken (The Norwegian Church Abroad) serves as a cultural, social and spiritual meeting place for Norwegians abroad. With 31 churches around the world, and equally many web editors, we accepted the challenge of designing a responsive, image-driven, informative and user-friendly web portal for the organisation. Sjomannskirken.no was awarded in Farmandprisen 2014. For more information, please visit sjomannskirken.no

op sjomannskirken web 002
op sjomannskirken web 003
op sjomannskirken web 006
op sjomannskirken web 004
op sjomannskirken web 005

More cases