Op-skeiegroup web 01

Skeie Group

Webdesign og graphic motion

Fra sitt kontor i Kristiansand overvåker Skeie Group sine  investeringer i teknologi, investeringer og eiendom. Skeie Group er et relativt nytt holdingselskap, som stammer fra salget av Sinvest ASA i 2006. Webutvikling av Gevir Interaktiv. Generativ javascriptprogrammering av Filed, UK. Se animasjonen på skeiegroup.no © info

Web design and direction

From their office in Kristiansand, Skeie Group oversees its various investments in technology, capital investments and real estate. Skeie Group is a relatively new holding company, deriving from the sale of Sinvest ASA in 2006. Web development by Gevir interaktiv. Generative javascript programming by Field, UK. See the graphic motion at skeiegroup.no © info

op skeiegroup web 02
op skeiegroup web 03

More cases