op-trafo-home

Trafo

Webdesign

Trafo.no er et nasjonalt tilbud for unge kunstnere mellom 16 og 22 år. Nettstedet www.trafo.no fungerer som digitalt utstillingsrom og virtuell møteplass for målgruppa, og er et av Nordens største arkiv av kunstneriske uttrykk skapt av ungdom. Trafo.no drives som et prosjekt ved Universietet i Agder, fakultet for kunstfag. Brukerne av Trafo skal oppleve nettsamfunnet som profesjonelt med høy kvalitet, men med lav terskel.

Det viktigste innholdet på Trafo er verkene som medlemmene selv publiserer. Vårt design løfter verkene opp og frem gjennom å vise utvalgte verk på forsiden, på samme måte som et kunstmagsin. I tillegg bobler eldre verk fra det rikholdige arkivet opp til overflaten gjennom en filterstyrt visuell liste. Designet legger opp til rikholdige profilsider som medlemmene styrer innholdet på selv, og sosiale media er integrert. Avventer implementering.

Trafo.no is a national initiative aimed at young artists between 16 and 22 years. The portal www.trafo.no functions as a digital exhibition space and virtual meeting place for its users, and is one of the largest archives of young art in the Nordic region. Trafo.no is a project run by the University in Agder’s art faculty. Trafo want their users to perceive the online society as professional, with high quality and a low threshold.

The most important content on Trafo are the works published by members. Our design brings these works forward by putting them on the ”cover”, much like an art magazine. In addition, it allows older works from the vast archive to ”bubble up to the surface” via a filtered list. The design allows for rich, member controlled profile pages and social media functions throughout. Pending implementation.

op-trafo-design-guide
op trafo screenshots 03
op trafo screenshots 02
op trafo screenshots 01

More cases