op-vaf-cultural-backpack-catalogs-2

Den kulturelle skolesekken

Katalog

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Skolesekken tilbyr opplevelser av høy kvalitet innenfor scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv, til elever i alderen 6 til 19 år. Vårt design for Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder har som mål å presentere dette tilbudet til lærere på en klar og konsis måte, på nivå med profesjonelle kulturinstitusjoner. Fargepaletten er hentet fra fylkeskommunens logo, og fylkesskjoldet blir hvert år gjentolket i en mystisk illustrasjon som skal inspirere til undring og nysgjerrighet.

The Cultural Rucksack (Den kulturelle skolesekken) is a national program for art and culture provided by professionals in Norwegian schools. The program helps school pupils between the ages of 6 and 19 to become acquainted with all kinds of professional art and cultural expressions, such as the performing arts, visual arts, film, music, literature and cultural heritage. Our design for the regional chapter of the program aims to present these opportunities to teachers in a clear, concise way, on par with professional cultural institutions. The color scheme is taken from the regional municipality logo, and the municipal coat of arms is every year reinterpreted into a mystical illustration, meant to inspire a sense of wonder and curiosity.

opdesign vaf kataloger
op-vaf-cultural-backpack-catalogs-22
op-vaf-cultural-backpack-catalogs-11
op-vaf-cultural-backpack-catalogs-21
op-vaf-cultural-backpack-catalogs-23
op-vaf-cultural-backpack-catalogs-20
op-vaf-cultural-backpack-catalogs-19
op-vaf-cultural-backpack-catalogs-17
op-vaf-cultural-backpack-catalogs-3
op-vaf-cultural-backpack-catalogs-15

More cases